Výsadba stromů

je vlastně začátek Arboristické práce a proto jí je třeba věnovat velkou pozornost, neboť na jejím odborném provedení bude taktéž záviset v budoucnu celý život stromu a potažmo i zalesňovaného okolí.

Výsadba stromů spočívá nejen ve vlastní výsadbě stromů, ale je třeba dbát i na další aspekty pro ideální budoucí podmínky pro vysazené stromy:
- Výběr vhodných stromů pro konkrétní stanoviště.
- Hodnocení podmínek stanoviště.
- Zabezpečení příznivých podmínek pro výsadbu stromů a zeleně.
- Péče o stromky v prvních letech po výsadbě.

Ořezy stromů

Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodnými zásahy jako jsou především ořezy stromů se prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich zdraví.
Provádíme všechny druhy řezu a ořezu stromů
:

Výchovný řez - u mladých stromků v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Cílem je dosážení druhově charakteristického tvaru koruny a její přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úprava podchozí a podjezdové výšky).

Zdravotní řez - cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několika letých intervalech. Odstraňují se při něm větve suché, mechanicky poškozené, odumírající, napadené chorobami, pahýly a další.

Bezpečnostní řez - jedná se o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Odstraňují se větve silné suché a mechanicky poškozené, které hrozí odlomením a pádem.

Redukční řez - slouží k prosvětlení koruny, uvolnění koruny od překážky (budova, dráty el. vedení, apod.), symetrizaci koruny, výškovému sesazení koruny, zvýšení stabilizace stromu.