Údržba a zakládání trávníků

Kobercový trávník

Co je to kobercový trávník?

Travní koberec je předpěstovaný trávník, který odřezávací stroj odřízne od podkladu s 3 cm drnem a svine do rule. Role se transportují k zákazníkovi a pokládají se na předem připravený podklad. Během 2-3 týdnů je možné trávník plně využívat.

Trávník, který se později využívá jako travní koberec se pěstuje v speciálních trávníkových školkách po dobu 10 – 12 měsíců. Po dostatečném prokořenění s podkladovým substrátem se trávník slupuje a expeduje přímo na místo pokládky.

Trávní koberec se využívá všude tam, kde chceme mít rychle a kvalitně zatravněnou plochu. Další využití travní koberec nalezne v místech, kde je povrch vystaven nadměrné vodní či větrné erozi (např. svahy a podobně).

Výhody trávníkových koberců

 • trávník během 24 hodin
 • schopný plné zátěže během 2-3 týdnů
 • jistější – sucho, záplavy, povětrnostní podmínky
 • bezplevelný, bez mechu a chorob
 • možnost pokládky během celého roku
 • lepší vzhled – vypěstován odborníky

 

Setý trávník

Trávník na zahradě má nezastupitelnou estetickou funkci. Chrání také prostředí před prašností a díky produkci značného množství kyslíku zlepšuje ovzduší.

Klasický setý trávník je, co se týče úvodní investice, jednoznačně levnější. Tím ovšem zřejmě jeho výhody končí.  Je jen na Vás pro jaký typ trávníku se rozhodnete.

Před vlastním založením trávníku, ať již výsevem nebo pokládkou trávníkového koberce, je nutná kvalitní příprava půdy: odstranění plevele a drnů, velkých kamenů, štěrku nebo zbytků stavebních materiálů.

Trávník má dlouhou životnost, takže v této etapě je rovněž ideální příležitost pro všechna zlepšení, nezbytná z hlediska vhodných podmínek pro pěstování.

Poté následuje vlastní přípravy půdy: strojem prokypříme půdu a zároveň probíhá nejtěžší a také nejsložitější část realizace – ruční úprava. Ta má za úkol srovnat dokonale terén a odstranit z plochy veškeré kamínky a jiné předměty, které do trávníku nepatří.

Pak už přichází poslední fáze, a to je vysetí osiva a aplikace základní dávky hnojiva.

Nevýhody setého trávníku oproti koberci:

 • vypěstování na úroveň koberce trvá minimálně 6 měsíců
 • setý trávník často podléhá zaplevelení
 • trávníkové osivo vyzobává ptactvo
 • bez neustálé péče nebývá setý trávník kvalitní
 • nutné dosevy trávníku
 • hrozí vysoké riziko nerovnoměrného klíčení a růstu
 • setý trávník má vysoké nároky na spotřebu vody
 • až o 50 % vyšší náklady na trávníkový substrát

Údržba trávníku

Okrasný trávník je nejnáročnější společenstvo rostlin v zahradě a proto vyžaduje speciální a intenzivní péči.

 • Sečení
 • Odplevelení
 • Odstranění mechu
 • Aerifikace
 • Vertikutace
 • Hnojení
 • Dosev poškozených ploch
 • Odstranění travní plsti
 • Pískování (topdressing)
 • Hrabání listí
 • Poskytujeme poradenskou činnost při péči o travnaté
 • Zakládání travního porostu výsevem a travními koberci
 • Regenerace trávníku