Kácení stromů a jejich prořezy provádíme za pomocí speciálních lanových technik a použitím arboristického vybavení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem je postupné odřezání a bezpečná doprava částí stromu na zem tak, aby byla zachována maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné pracovníky a nedošlo k žádnému poškození majetku zákazníka.

Kácení dřevin se řídí zákonem ČNR 114/1992 platným od roku 1992.  Významný strom může obecní úřad vyhlásit i za památný strom(může to být ale i celá alej nebo stromořadí).Protože za dlouhá léta naší práce víme jak je důležité se o stromy starat, můžeme Vám nabídnout jak zhodnocení vzrostlých stromů, tak i vysazení stromů, jejich přesazení a pravidelnou kontrolu stromů–ochrana stromů a dřevin.